Blended learning або змішане навчання – це освітній напрям в рамках якого учні мають змогу отримувати знання самостійно, і очно з вчителем. Учні відвідують очні заняття в класі, але при цьому широко використовують Computer Mediate Activities, тобто медіатором освітньої активності виступають комп’ютер, онлайн режим, мобільні пристрої і спеціальні навчальні програми або платформи (автор К. А. Лісецький ).

Існує багато моделей змішаного навчання  для себе обрала  поєднання двох моделей “Face – to – Face” та ” Rotation”. Наприклад для учнів передбачено 2 заняття на тиждень, одне з яких проходить в класі з учителем, інше заняття проходить дистанційно в навчальному електронному середовищі в Classroom, або на сайті romanova.in.ua.

Уроки 6 клас

Онлайн заняття “Що вивчає географія”

        Дистанційне заняття Quizizz урок 6 клас “Клімат. Типи   клімату”

 1. Дистанційне заняття (Rotation) 6 клас “Річки. Робота і характер річок”.
 2. Класне заняття ( Face – to – Face) 6 клас “Озера”  (можливий і онлайн урок).
 3. Дистанційне заняття (Rotation) 6 клас “Болота та підземні води”.
 4. Класне заняття ( Face – to – Face) 6 клас “Болота та підземні води”  (можливий і онлайн урок).
 5. Класне заняття ( Face – to – Face) 6 клас “Льодовики”  (можливий і онлайн урок).
 6. Дистанційне заняття (Rotation) 6 клас “Кількість населення. Людські раси”.
 7. Дистанційне заняття 6 клас “Атмосферний тиск. Практична робота №4 (продовження).”

Уроки 7 клас

 1. Класне заняття  ( Face – to – Face7 клас “Материки та океани, як обє’кти вивчення регіональної географії.
 2. Класне заняття  7 клас (Face – to – Face“Карти материків та океанів”.
 3. Класне заняття  7 клас (Face – to – Face“Куляста форма Землі та її географічні наслідки”.
 4. Класне заняття  7 клас (Face – to – Face “Рухи землі, їх наслідки”.
 5. Класне заняття  7 клас (Face – to – Face “Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки”.
 6. Дистанційне заняття (Rotation 7 клас “Антарктида”. Практична робота №8
 7.  
 8. Дистанційне заняття (Rotation 7 клас “Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння”. Практична робота №9(початок).
 9. Класне заняття (Face – to – Face7 клас “Географічне положення північної Америки. Історія відкриття та освоєння”.
 10. Дистанційне заняття   (Rotation) 7 клас “Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини”. Практична робота №9 (продовження).
 11. Класне заняття (Face – to – Face) 7 клас  “Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини”.
 12. Дистанційне заняття   (Rotation) 7 клас “Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки”.
 13. Класне заняття (Face – to – Face) 7 клас ” Кліматичні пояси та типи клімату Північної Америки”.
 14. Дистанційне  заняття  (Rotation)  7клас “Внутрішні води Північної Америки”. Практична робота №9 (закінчення).
 15. Класне заняття (Face – to – Face7 клас “Внутрішні води Північної Америки”.
 16. Дистанційне  заняття  (Rotation)  7клас “Рослинний і тваринний світ Північної Америки”.
 17. Онлайн – урок Quizizz – урок 7 клас “Населення Північної Америки”
 18. Онлайн – урок Quizizz – урок 7 клас “Рельєф та корисні копалини Євразії”.
 19. Дистанційне  заняття  (Rotation)  7клас “Внутрішні води Євразії”. Практична робота №10 (закінчення).
 20. Дистанційне заняття (Rotation) 7 клас “Природні зони Євразії”.
 21. Дистанційне заняття (Rotation) 7 клас “Об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО Євразії”.
 22. Дистанційне заняття (Rotation) 7 клас “Населення Євразії”
 23. Класне заняття (Face – to – Face 7 клас Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів з теми “Євразія”.
 24. Quizzz – урок Тихий океан”.
 25. Дистанційне заняття (Rotation) 7 клас Тихий океан. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків”.
 26. Дистанційний урок №2 (Rotation) 7 клас “Тихий океан”.
 27. Дистанційне заняття (Rotation) 7 клас  “Атлантичний океан”.
 28. Дистанційне заняття (Rotation) 7 клас “Індійський океан”.
 29. Дистанційне заняття (Rotation) 7 клас “Північний Льодовитий океан”.

Уроки 8 клас

 1.   (Онлайн – урок) 8 клас “Географічні дослідження території України”.
 2. Дистанційне заняття(Rotation) 8 клас“Територіальні зміни меж України з ХХ ст.. Особливості сучасного адміністратитивно – територіального усторою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях”.
 3. Класне заняття  ( Face – to – Face) 8 клас “Україна на карті годинних поясів”.
 4. Дистанційне заняття ( Rotation) 8 клас “Поверхневі води України. Основні річкові характеристики.”.
 5. Класне заняття  ( Face – to – Face) 8 клас Поверхневі води України. Річки. Основні річкові басейни” .
 6. Класне заняття ( Face – to – Face) 8 клас ” Грунти та грунтові ресурси”.
 7. Класне заняття (варіант №2)( Face – to – Face) 8 клас ” Грунти та грунтові ресурси”.
 8. Дистанційний урок (Rotation) 8 клас “Азовське море”.
 9. Класне заняття (Face – to – Face) 8 клас “Азовське море”.
 10. Дистанційне заняття (Rotation) 8 клас “Природно – заповідний фонд України”.
 11. Дистанційне заняття (Rotation) 8 клас “Статево – вікова структура населення світу та України”. Практична робота №12
 12. Дистанційне заняття (Rotation) 8 клас “Урбанізаціяв світі та Україні. Мегаполіси”.
 13. Онлайн – урок  Quzizz “Населення Північної Америки”.
 14. Класне заняття  (Face – to – Face) 8 клас урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів з теми: “Населення України та світу”.
 15. Дистанційне заняття (Rotation) 8 клас Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні”.

Уроки 9 клас

 1. Класне заняття  №1 (Face – to – Face) Об’єкт вивчення економічної географії. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії”.
 2. Класне заняття №2 (Face – to – Face) “Національна економіка. Показники економічного розвитку країни: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВНП, індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)”.
 3. Дистанційне заняття   (Rotation) “Значення металургійного виробництва в господарстві. Чорна металургія світу”.
 4. Дистанційне заняття   (Rotation) “Видобування металічних руд в світі. Закономірності розміщення залізних, марганцевих, руд кольорових металів”.
 5. Дистанційне заняття   (Rotation) “Виробництво тканин, одягу. взуття в світі та Україні”.
 6. Дистанційне заняття (Rotation) “Харчова промисловість світу та України”.
 7. Дистанційне заняття (Rotation)  “Транспорт, його роль у національній економіці та формування світового господарства. Транспортний комплекс світу”.
 8. Дистанційне заняття (Rotation) “Туризм як складник національної економіки, його види. Міжнародний туризм. Туризм в Україні”.
 9. Дистанційне заняття (Rotation)  “Наукова й освітня діяльність, охорона здоров’я у  світі та Україні”.
 10. Урок –  (Quizizz)  “Географія виробництва машин і устаткування світу”.

Уроки 6 клас

 1. Класне заняття  (Face – to – Face  6 клас “Річки”
 2. Дистанційне заняття (Rotation) 6 клас “Хмари. Туман”.
 3. Урок –  (Quizizz)  “Хмари. Опади”.
 4. Класне заняття  (Face – to – Face6 клас “Атмосферні опади”
 5. Дистанційне заняття (Rotation) 6 клас “Льодовики. Підземні води”.
 6. Дистанційне заняття (Rotation) 6 клас “Біосфера. Ґрунти.”
 7. Дистанційне заняття (Rotation) 6 клас “Добовий та річний хід температури. Практична робота №4 (початок)“.

Уроки 10 клас

 1. Онлайн – урок Що вивчає курс “Географія: регіони та країни”.  робочий аркуш Wizer.me
 2. Дистанційне заняття (Rotation) 10 клас “Канада”
 3. Класне заняття ( Face – to – Face) 10 клас “Німеччина”
 4. Дистанційне заняття (Rotation) 10 клас “Бразилія”
 5. Дистанційне заняття (Rotation) 10 клас “Загальна характеристика Африки. Сучасна політична карта Африки”.
 6. Дистанційне заняття (Rotation) 10 клас “Африка, природні умови і ресурси, населення”.
 7.  
 8. Дистанційне заняття (Rotation) 10 клас “Єгипет”
 9. Класне заняття  (Face – to – Face) 10 клас “Узагальнюючий урок-  Африка”
 10.  

Уроки 11 клас

 1. Дистанційне заняття   (Rotation) 11 клас Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття “геосистема”. Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії.
 2. Дистанційне заняття   (Rotation) 11 клас “Топографічна карта”
 3. Дистанційне заняття (Rotation) 11 клас Виробництво с\г продукції в світі: природні, соціальні економічні чинники, особливості просторової організації. Видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти і природного газу”. 
 4. Дистанційне заняття (Rotation) 11 клас Сучасні транспортно – логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм”.
 5. Дистанційне заняття (Rotation) 11 клас “Населення України“.
   
 6. Дистанційне заняття (Rotation) 11 клас “Плани сталого розвитку в країнах світу і стратегія збалансованого розвитку України“.

Spread the love