1. Робота в парах (опрацювати за схемою та типовим планом і ОІС характеристику своїх типів ґрунтів та розповісти сусіду.

І варіант : дерново підзолисті ; сірі – лісові; чорноземи опідзолені.

ІІ варіант : дерново підзолисті ; сірі – лісові; чорноземи опідзолені.

2. Вікторина Triventy

Spread the love