Чек – лист

 • Обєднатися в групи (обрати спікера).
 • Обрати один мобільний пристрій, яким будете працювати від групи.

І блок

Загальна характеристика поверхневих вод України. Елементи річки.

1. Лекція – гонки код 1230 (Lecture Racing Student)

Команда обирає правильну відповідь на запитання учителя за його інструкцією, значення має і швидкість відповіді. Отриману кількість балів зафіксувати в чек – листі.

максимальний бал

3 бали (І місце)

2 бали (ІІ місце)

1 бал (ІІІ місце)

ІІ блок

Робота річок, живлення, водний режим.

2. Перейти за посиланням  Quizlet  

https://quizlet.com/_7lrdgz?x=1jqt&i=mj36y

 •  5 хвилин кожен представник групи з власного мобільного пристрою повинен пройти два завдання (картки та заучування 10 термінів).
 • потім потрібно обрати одного представника від групи, який зможе якомога швидше поєднати біля дошки термін та його визначення на час.

максимальний бал 

1,5 бали (І місце)

1 бал (ІІ місце) 

0,5 бала (ІІІ місце)

ІІІ блок

Падіння річки, похил річки, витрата води.

3.

 • 7 хвилин надається групі, щоб розв’язати задачі  в Google презентації та зротити висновок.
 • Вибрати спікера для  представлення результату.

Взаємооцінювання:

І група оцінює ІІ– гу.

ІІ група оцінює ІІІ – тю.

ІІІ група оцінює І – шу.

максимальний бал  – 3 бали. 


IV блок

Основні річкові басейни України.

4.

 • Дати характеристику основних річкових систем України за планом:
 1. Назва річки.
 2. Довжина, км.
 3. Характер течії.
 4. Притоки.
 5. Місце впадіння.
 6. Використання в господарстві.
 7. Екологічні проблеми.
 • Оформити за допомогою ментальної карти.
 • Обрати спікера для представлення роботи.

І група – р. Дніпро

ІІ група – р. Дністер

ІІІ група – р. Південний Буг

Взаємооцінювання:

максимальний бал  – 2, 5 бали. 

V блок

Чи добре знаєте річки України?

5.

 • Пройдіть командою Вікторину ( 8 запитань – 0,25 бали)
 • отримайте ще 2 бали
 • Вікторина (Quizizz)

6. Підрахуйте свій командний бал – виставте в щоденники.

7. Заповніть контрольний список для оцінювання внеску в групову роботу.

Spread the love