Тихий океан. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.
Завдання №1
опрацюйте відео (перегляньте, запам’ятайте особливості географічного положення, клімату, органічного світу).

виконайте практичну роботу №12 (відшукайте всі об’єкти на карті ст. 44 та нанести  на контурну карту на сторінці Тихий океан).
Spread the love