Виробництво с\г продукції в світі: природні, соціальні економічні чинники, особливості просторової організації. Видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти і природного газу.

(Первинний сектор економіки).

дистанційний урок

Завдання №1

удоскональте, узагальніть та систематизуйте свої знання з теми “Виробництво с/г продукції в світі”, за допомогою онлайн – презентації:

частина І

частина ІІ

частина ІІІ

Завдання №2

пригадайте секторальну структуру господарства

(автор О. Чуйко)

Завдання №3

опрацюйте флеш – картки з теми

“Виробництво с/г продукції в світі”

використовуючи чотири режими: 

  1. картки
  2. заучування
  3. тест
  4. підбір

 

Завдання №4

удоскональте, узагальніть та систематизуйте свої знання з теми “Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу”, за допомогою онлайн – презентації.

Завдання №5

пройдіть вікторину,  запам’ятайте основні басейни паливних мінеральних ресурсів. Код гри 237466

Завдання №6

виконайте тестування уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №7

ТЕСТИ ЗНО С/Г світу 

ТЕСТИ ЗНО видобуток паливних ресурсів світу і України

Spread the love