Blended learning або змішане навчання – це освітній напрям в рамках якого учні мають змогу отримувати знання самостійно, і очно з вчителем. Учні відвідують очні заняття в класі, але при цьому широко використовують Computer Mediate Activities, тобто медіатором освітньої активності виступають комп’ютер, он – лайн режим, мобільні пристрої і спеціальні навчальні програми або платформи (автор К. А. Лісецький ).

Існує багато моделей змішаного навчання  для себе обрала  поєднання двох моделей “Face – to – Face” та ” Rotation”. Наприклад для учнів передбачено 2 заняття на тиждень, одне з яких проходить в класі з учителем, інше заняття проходить дистанційно в навчальному електронному середовищі в Classroom, або на сайті romanova.in.ua.

Уроки 7 клас

 1. Класне заняття  ( Face – to – Face7 клас “Материки та океани, як обє’кти вивчення регіональної географії.
 2. Класне заняття  7 клас “Карти материків та океанів”.
 3. Класне заняття  7 клас “Куляста форма Землі та її географічні наслідки”.
 4. Класне заняття  7 клас “Рухи землі, їх наслідки”.
 5. Класне заняття  7 клас “Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки”.
 6. Дистанційне заняття (Rotation 7 клас “Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння”. Практична робота №9(початок).
 7. Дистанційне заняття   (Rotation) 7 клас “Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини”. Практична робота №9 (продовження).
 8. Дистанційне заняття   (Rotation) 7 клас “Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки”.
 9. Дистанційне  заняття  (Rotation)  7клас “Внутрішні води Північної Америки”. Практична робота №9 (закінчення).
 10. Класне заняття  7 класУрок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів з теми “Євразія”.

Уроки 8 клас

 1. Дистанційне заняття   (Rotation) 8 клас “Географічні дослідження території України”.
 2. Класне заняття  8 клас урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів з теми:” Населення України та світу”.

Уроки 6 клас

 1. Класне заняття  6 клас “Річки”
 2. Класне заняття  6 клас “Атмсферні опади”

Уроки 11 клас

 1. Дистанційне заняття   (Rotation) 11 клас Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття “геосистема”. Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії.
Spread the love