Входження системи освіти України у європейський простір активізує питання компетентнісного навчання. У концепції географічної освіти в основній школі зазначається, що на шляху до формування предметної географічної компетентності необхідно розв’язати одне з найбільш значущих завдань шкільної географії – формування в учнів різнотипних географічних умінь, а саме: інтелектуальних (пізнавальних), навчальних, прикладних, а також умінь географічного моделювання.

У процесі навчання географії має відбуватися поступовий перехід від побутового бачення учнем світу до географічного, а вчитель повинен докладати своїх зусиль за для організації навчально – пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на забезпечення такого переходу.

Тому пропоную типові географічні задачі, які допоможуть учням застосовувати набуті знання на практиці.

Spread the love