Природний приріст

 

Природний приріст – різниця між народжуваністю та смертністю. 
Формула для визначення: ПП =(Н – С)/Населення)×1000.

Природний приріст може бути додатним (Н>С), від’ємним (Н<С).

Задача (пробне ЗНО 2020).

Чисельність населення країни на 01.01.2019 становила 100 млн. осіб. Визначте, якою стала чисельність населення (у млн. осіб)  на 01.01 2020 р., якщо в цій країні коефіцієнт народжуваності 15 осіб на 1000 жителів, коефіцієнт смертності 8 осіб на 1000 жителів, сальдо міграції 300 тис. осіб.

А) 102

Б) 101

В) 100

Г) 99

Розв’язування

1) розраховуємо природний приріст на 100 млн осіб 1500000 – 800000= 700000; 

2) до кількості населення додаємо природний приріст та сальдо міграції 100000000 + 700000 + 300000 = 101000000

Відповідь: 101 млн. осіб

Задача 1

В населеному пункті, де проживає 20.000 жителів, за рік народилось 1500 дітей на 1000 жителів, а померло 1300 осіб за цей же період. 
Розв’язування.

ПП = (1500-1300)/20000)×1000=10 ‰ (проміле).

Відповідь: ПП=10 ‰ (додатнє, а, отже, населення в містечку збільшилось).

Задача 2

Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 30500 до 30850 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст населення становив 120 осіб за рік?

Розв’язування:

Потрібно знайти на скільки збільшилася кількість населення , а потім відняти ПП (природний приріст).

1) 30850 – 3050 = 350 осіб (збільшилася кількість населення);

2) 350 – 120 = 230 осіб (сальдо міграції)

Відповідь: 230 осіб (сальдо міграції).

Spread the love