Натиснувши відповідь червоного кольору (вона є вірною), ви потрапите на сторінку з навчальним матеріалом, що пояснює її правильність.

2009

Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

А відкрито Антарктиду

Б з’явилися перші географічні карти

В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі

Г європейці дізналися про нову частину світу

2010

Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі

А Ніколай Копернік.
Б Дмитро Менделєєв.
В Фернан Магеллан.
Г Гійом Боплан.

2011

На картосхемі позначено маршрути експидиції

А Р. Амулсена, Р. Скотта

Б А Веспуччі, А. Гумбольта

В А. Тасмана, Дж. Кука

Г Б. Діаша, Васко да Гами

 

2012

Перші відомості про природу навколополярних областей Північного Льодовитого океану було здобуто завдяки дрейфу судна під командуванням

А Ф. Нансена.

Б Ф. Маґеллана.

В Д. Лівінгстона.

Г М. Міклухо-Маклая.

2013

Від якого півострова вирушили у плавання кораблі експедицій під командуванням Х. Колумба і Ф. Магеллана?

А Скандинавського

Б Піренейського

В Апеннінського

Г Балканського

2014

На якій картосхемі позначено шлях першої експедиції Христофора Колумба?

А       

Б       

В       

Г        

2015

Хто з видатних мореплавців довів, що Євразію й Північну Америку розділяє протока?

А  Абель Тасман

Б  Вітус Беринг

В  Марко Поло

Г Джеймс Кук

2016

Ha рисунку позначено шлях експедиціії, яку очолював

А Христофор Колумб

Б Фернандо Маґеллан

В Вітус Беринг

Г Васко да Гама

2017

Яке значення морських експедицій, очолюваних Х. Колумбом?

А відкрито нову частину світу для європейців

Б прокладено морський шлях з Європи до Індії

В створено першу карту шести континентів

Г пройдено каналом з Атлантики в Тихий океан

2018 (пробне)

На рисунку позначено шлях експедиції, яку очолив

А Фернан Магелан

Б Христофор Колумб

В Васко да Гама

Г  Джеймс Кук

2019 (пробне)

Spread the love