2010

Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті?

А рух магми від астеносфери до поверхні Землі

Б розривні рухи та зміщення пластів літосфери

В повільні вертикальні рухи літосфери

Г повільні горизонтальні рухи літосфери

2010 (пробне)

Які форми рельєфу мають льодовикове походження?

А бархани, дюни
Б яри, балки
В поди, блюдця
Г цирки, моренні горби

2011

Унаслідок метаморфізму відбувається перетворення:

А магми в лаву

Б лави в пемзу

В граніту в гнейс

Г бокситу в глинозем

2011 (пробне)

Єдиний материк, на якому немає діючих вулканів, –

А Африка.
В Антарктида.
Г Північна Америка.

2012

Укажіть головну причину утворення й закономірного розташування сучасних материків:

А метаморфізація гірських порід
Б коливальні рухи земної кори
Г виверження вулканів

2012 (пробне)

Поява вимоїни на схилі горба свідчить про те, що розпочався процес:

Б фізичного вивітрювання.
В видування пухких порід.
Г просідання лесових порід.

2013

Що характерне для осередку землетрусу?

Б перетворення магми на лаву
В виникнення цунамі
Г утворення зсувів

2013 (пробне)

Які гірські породи належать до групи органогенних осадових?

А кам’яна сіль, глина
В мармур, гіпс
Г пісок, сірка

2014

Які гірські породи утворилися внаслідок осідання речовин із водних розчинів?

А бурштин, буре вугілля
Б мармур, кварцит
В кам’яна сіль, гіпс
Г глина, глинистий сланець

2014 (пробне)

Яри і балки утворюються внаслідок руйнівної роботи:

Б льодовиків.
В підземних вод.
Г тимчасових потоків води.

2015

Дюни виникають у результаті:

А руйнівної роботи льодовиків
Б руйнівної роботи підземних вод
В творчої роботи морів

2015 (пробне)

До групи осадових гірських порід уламкового походження відносять:

А кам’яне вугілля.
Б кам’яну сіль.
В вапняк.

2016

На грошових банкнотах яких країн зображено вулкани як унікальні елементи їхнього ландшафту?

А Польщі, Білорусі
Б Єгипту, Лівії
В Бразилії, Аргентини

2016 (пробне)

Які гірські породи утворилися внаслідок застигання лави?

А мармур, пісковик
Б гнейс, торф
Г гіпс, вапняк

2017

Укажіть головну причину утворення й сучасного розташування материків та океанів.

А процеси метаморфізації в літосфері
Б коливальні рухи земної кори
Г виверження вулканів

2017 (пробне)

Які гірські породи утворилися в процесі вкорінення магми в товщу земної кори по розломах?

А мармур, пісковик
Б гнейс, торф
Г гіпс, вапняк

2018 (пробне)

Поява вимоїни на схилі горба свідчить про те, що розпочався процес:

Б фізичного вивітрювання
В видування пухких порід
Г просідання лесових порід
Spread the love