У повітрі тропосфери завжди є водяна пара. Основна її частина утворюється при випаровуванні з поверхні Світового океану.

Випаровування – процес надходження в атмосферу водяної париз поверхні води (снігу,  льоду, грунту, гірських порід, рослинності тощо).

Конденсація – процес переходу водяної пари з газоподібного стану в рідкий. Тобто конденсація є процесом, зворотним випаровуванню, і навпаки.

Якщо водяна пара в атмосфері переходить із газоподібного стану у твердий з утворенням крсталів льоду, то такий процес називається сублімацією.

Вологість повітря – кількість водяної пари, яка міститься в повітрі . Її можна виміряти за допомогою спеціального приладу –  гігрометра.

Гігрометр – (від грец. hydros – вологий, metreo – вимірюю) – прилад для вимірювання вологості повітря. Дія гігрометру базується на зміні довжини людського волоса залежно від кількості водяної пари.

За приблизними підрахунками, атмосфера нашої планети містить не менше ніж 10 тис. млрд т водяної пари, тобто 200 т над кожним гектаром її поверхні.

Показники кількості водяної пари:

 • Абсолютна вологість – кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м3  повітря. Чим вища температура повітря, тим більшу кількість водяної пари воно може містити (до момента його повної насиченості)ю
 • Відносна вологість – відношення кількості водяної пари, що міститься в повітрі, до його максимально можливої кількості за певної температури. Відносна вологість вимірюється у %і показує ступінь насиченості повітря водяною парою.
 •  Відносну вологість повітря визначають за формулою: r = q / Q  × 100%;  де r – відносна вологість, q – абсолютна вологість, Q – стан насичення.

  Дефіцит вологи – це кількість водяної пари, якої не вистачає для повного насичення повітря.

 •  Насиченимвважається повітря, яке не може вмістити більше водяної пари, ніж воно вже містить.

  Точка роси – це температура, при якій вологе ненасичене повітря, що охолоджується, стає насиченим.

   

  Задача 1. Визначте відносну вологість повітря, якщо відомо, що при температурі 20°С в 1м³ повітря водяної пари міститься 15 г (при даній температурі в 1м³ повітря може міститися 17 г водяної пари).

  Розв’язання: Відносна вологість повітря – це відношення тієї кількості водяної пари, що є в повітрі, до можливої при даній температурі, виражена у відсотках.

  Отже, 15/17 × 100% = 88,2%

  Відповідь: відносна вологість повітря  88,2%.

   

  Задача 2. Класна кімната має розміри 6м × 4м × 3м. Визначте, при якій кількості водяної пари в повітрі буде відбуватися конденсація, якщо  температура у класній кімнаті 20°С.

  Розв’язання: 1) Визначаємо об’єм класної кімнати:

  6 м × 4 м × 3 м = 72 м³;

  2) Обчислюємо вміст водяної пари, яка може втриматись у повітрі, (відомо, що точка роси при температурі 20°С становить 17 г/м³):

  72 м³ × 17 г/м³ = 1224 г = 1 кг 224 г.

  Відповідь: конденсація буде відбуватися, якщо вміст водяної пари в повітрі перевищуватиме 1224 г.

   

  Задача 3. Температура повітря 20°С, а дефіцит вологи становить 3,2 г/м³. Визначте відносну вологість повітря, якщо точка роси при даній температурі становить 17 г/м³ водяної пари.

  Розв’язання: Ми знаємо, що дефіцит вологи  3,2 г/м³. Отже, у 1 м³ повітрі міститься 13,8 г водяної пари:

  17 г/м³ – 3,2 г/м³ = 13,8 г/м³;

  2)  Далі визначаємо відносну вологість повітря:

  13,8/17 × 100% = 81%.

  Відповідь: відносна вологість повітря 81%.

   

  Задача 4. Визначте відносну вологість повітря, якщо  абсолютна вологість становить 12 г/м³, а вологість насичення за даної температури – 23 г/м³.

  Розв’язання:

  12 г/м³ : 23 г/м³× 100% = 52%

  Відповідь: це значить, що повітря на 52% насичене водяною парою.

   

  Задача 5. Визначити відносну вологість повітря, якщо в 1 м³ повітря міститься 10 г водяної пари, а за даної температури могло б міститися 25 г.

  Розв’язання: Відносна вологість становить:

  10/25 × 100% = 40%

  Відповідь: повітря лише на 40% насичене водяною парою.

  Приклади задач.

  Задача 1. Знайдіть відносну вологість повітря при температурі 0°C, якщо абсолютна вологість 2 г/м³, а за даної температури повітря стає насиченим за абсолютної вологості   6 г/м³.

  Задача 2. Визначте абсолютну вологість повітря, якщо відносна вологість дорівнює 55%, а вологість насичення за температури +15°С становить 12,8 г/м³.

  Задача 3. Визначте відносну  вологість повітря, якщо абсолютна вологість становить 12 г/м³, а вологість насичення – 23 г/м³. автор задач  Валерій Совенко  

Spread the love