http://quizizz.com/join?gc=14391968

Урок №1 

Що і як вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація. Джерела знань про регіони та країни світу.

Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

  1. Поясніть різницю між поняттями “материк” (континент) та “частина світу”.
  2. Покажіть їх на карті.

Засвоєння та осмислення нового матеріалу

Завдання №1

Ознайомитись з підручником  С.Г Кобернік, Коваленко Р.Р 

Завдання №2

Опрацюйте ст. 4 та з’ясуйте, що є об’єктом вивчення «Географія: регіони і країни»?

Завдання №3

Запишіть визначення в зошит ст. 5, або

Географічне країнознавство – це 

Завдання №4

Користуючись підручником ст. 4  та мал. 1 складіть ОІС “макрорегіони та субрегіони світу”.

Завдання №5

Виконайте завдання на ст. 4.

Перевіримо завдання №4, 5

Завдання №6

Опрацюйте схему та поясніть чому ці країни відносять до двох частин світу?

Завдання №7

Об’єднайтесь в групи. За допомогою різних Інтернет – ресурсів з’ясуйте, та оформіть у вигляді ОІС, малюнка, таблиці “Джерела знань про регіони та країни світу”. Виберіть спікера, який представить вашу роботу на клас.

Завдання №8

Пригадайте з 9 кл.,  що теке ГЛОБАЛІЗАЦІЯ; ТНК?

Приведіть власні приклади позитивних та негативних наслідків глобалізації в світі.

Д/З

Опрацювати §1 

Вміти показувати регіони світу за геосхемою ООН

Spread the love