Практична робота №8

Тема. Порівняльний аналіз різних типів грунтів України.

Мета: з’ясувати основні чинники грунтоутворення; навчитися характеризуватти й поширювати різні типи грунтів на території України на основі аналізу карт атласу та інших джерел інформації; оцінювати заходи з раціонального використання та охорони грунтів.

Хід роботи

Завдання №1 

Сладіть ОІС “Грунтотвірні чинники”.( Користуючись відео ).

https://romanova.in.ua/navchalne-video-8-klas/

Завдання №2

Зообразіть схематично 2 профілі (родючого і неродючого) грунтів.( Використовуючи кольори або власні позначення).

Завдання №3

За допомогою ОІС  порівняйте на вибір будь – які два тиди грунтів. (Можна у вигляді таблиці або діаграми Вена).

Завдання №4

Оформіть контурну карту, де покажіть  основні типи грунтів (спосіб якісного фону). Користуючись  ОІС “Зональні типи і підтипи грунтів України” запропонуйте та укажіть на контурній карті (позначками) регіони де і які потребують грунти заходів меліорації.

Завдання №5

Задопомогою атласу Кіровоградської області. укажіть типи грунтів, які поширені у нашій місцевості.

Spread the love