Практична робота №8

Тема. Порівняльний аналіз різних типів грунтів України.

Мета: з’ясувати основні чинники грунтоутворення; навчитися характеризуватти й поширювати різні типи грунтів на території України на основі аналізу карт атласу та інших джерел інформації; оцінювати заходи з раціонального використання та охорони грунтів.

Хід роботи

Завдання №1 (0 балів)

Пригадайте “Грунтотвірні чинники”. Характеристика основних типів грунтів України. ( Користуючись відео ).

https://romanova.in.ua/navchalne-video-8-klas/

Завдання №2 (3 бали)

Зообразіть схематично 2 профілі (родючого і неродючого) грунтів.

( Використовуючи кольори або власні позначення).

Завдання №3 (6 балів)

За допомогою ОІС  порівняйте на вибір будь – які два тиди грунтів.

(Можна у вигляді таблиці або діаграми Вена).

Завдання №4 (3 бали)

Задопомогою атласу Кіровоградської області, укажіть типи грунтів, які поширені у нашій місцевості.

Spread the love