“Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів країн Європи та світу”.

Твоя мета: 

  • навчитися будувати діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних типів країн Європи та світу;
  • оцінити перспективи виробництва відновлюваних джерел енергії різних видів в світі;
  • виявити переваги і недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій.

Хід роботи:

Завдання №1 (7 балів)

Використовуючи дані таблиці, розрахуйте величину кута сектора та побудуйте кругові діаграми частки різних видів електростанцій у виробництві електроенергії в країнах Європи та світу (млрд. кВт/год). Заповніть таблицю.

Інструкція до виконання завдання:

1. Проведіть початковий радіус у північному напрямку.

2. Зробіть підрахунки величини кута, яку потрібно позначити на діаграмі, що відповідає частці всієї виробленої електроенергії.

Приклад: виробництво електроенергії  на  ТЕС в Канаді становить 21,8%:

100% – 360°

21,8 % – х           х=21,8×360°÷100=78,48°

3. Величини кутів відкладайте від початкового радіусу за годинниковою стрілкою від найбільшої величини до найменшої.

4. Виберіть умовні позначення.

5. Позначте кожний сектор діаграми відповідним умовним знаком.

Завдання №2 (2 бали)

проаналізуйте діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в країнах Європи та світу.

Висновок (2 бали):

вкажіть перспективи розвитку електроенергетики країн світу.

Spread the love