Практична робота №4 

Аналіз статево – віковіх пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн. (автор Чуйко О. В.)

Spread the love