Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн “Великої сімки” (за вибором, крім Німеччини)

Завдання:

  1. Пригадайте особливості просторової організації господарства всіх європейських країн “Великої сімки”, виявіть чинники, які обумовили особливості територіальної структури господарства високорозвинених країн Європи (працересурсний, сировинний, споживчий, транспортний, науковий, екологічний).
  2. Доберіть необхідні для виконання роботи джерела інформації (теоретичні, картографічні, статистичні).
  3. Оберіть країну, картосхему просторової організації якої ви будете складати (контурні карти атласу).
  4. За допомогою дібраної інформації проаналізуйте просторову організацію економіки країни (оформіть у вигляді таблиці, ОІС).
  5. Нанесіть на контурну карту: райони, осередки спеціалізації, їх основні центри (власними умовними позначеннями виділіть райони спеціалізації).
  6. Нанесіть та підпишіть на контурній карті основні центри районів чи осередків спеціалізації.
  7. Зробіть висновки щодо просторової організації економіки обраної вами країни.

Приклад

На території  Німеччини склалися три великі регіони, що відрізняються своєю спеціалізацією: 

 

регіони Німеччини центри спеціалізація
Південний

(динамічний)

Мюнхен, Штутгарт  Характеризується потужними науково – дослідні та освітні центрами. Сучасні підприємства у сфері ІТ – технологій.

 Північний

(старий регіон)

Рур, Гамбург, Бремен, Роттердам найбільший промисловий потенціал і найпотужніша енергетична база Європи основана на сировинному чиннику, старі підприємства зазнали модернізації.
Східний регіон

(ареал економічного зростання)

центри Саксонії:

Лейпцинг, Дрезден, Хемніц, Цвікау

тут розташовані виробничі філії ТНК. наприклад , заводи з виробництва електронних мікроплат у м. Дрезден корпорації “АдванседМікрДевайс” зі США.

 

Spread the love