Інструктивна картка

до практичної роботи № 1

Тема: Аналіз тектонічної та фізичної карти світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

Мета: навчити учнів аналізувати тектонічну карту світу, України та Кіровоградської області; розвивати вміння співставляти тематичні карти атласу з метою встановлення та пояснення головних географічних закономірностей.

Обладнання: інструктивні картки до практичних робіт для 7 класу, зошит для практичних робіт, атлас для 7 класу, атлас Кіровоградської області, контурні карти, кольорові олівці.

Хід роботи:

Завдання № 1 (за правильно виконане завдання 2 бали).

Проаналізуйте тектонічну карту світу:

А) Які основні тектонічні об’єкти на ній зображенні?

Б) На яких тектонічних структурах знаходиться Україна?

В) На якій тектонічній структурі знаходиться Кіровоградська область?

Завдання № 2 (за правильно виконане завдання 2 бали).

Проаналізуйте фізичну карту світу:

А) Які основні форми рельєфу на ній зображенні?

Б) Назвіть основні форми рельєфу України?

В) Назвіть основні форми рельєфу Кіровоградської області?

Запам’ятай!

Складчастим рухомим тектонічним областям у рельєфі відповідають гори, тому що тут відбуваються активні горотворчі процеси, вулкани, землетруси; чим давніша складчастість

(герцинська, каледонська, байкальська), тим гори за абсолютною висотою нижчі.

 

Завдання № 3 (за правильно виконане завдання 3 бали).

За допомогою логічного ланцюжка встановіть відповідність між областями складчастості та формами рельєфу (1 приклад на кожному материку).

Приклад:

Материк –  Область складчастості (вік )форма рельєфу.

Пн. Америка Область герцинської складчастостіАппалачі.

Запам’ятай!

На межі літосферних плит гірські форми рельєфу, тому що тут відбуваються активні тектонічні рухи.

 

Завдання № 4 (за правильно виконане завдання 3 бали).

За допомогою логічного ланцюжка приведіть 3 – ри приклади взаємозв’язку стійких ділянок земної кори та рельєфу.

Приклад:

Материк – Євразія – Сибірська платформа – Середньосибірське плоскорір’я

Завдання № 5 (за правильно виконане завдання 2 бали).

Напишіть висновок про закономірності поширення великих форм рельєфу.

Spread the love