Урок №1 

Материки та океани як об’єкт вивчення регіональної географії.

Урок №2

Карти материків та океанів

Урок №3

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

Урок №4

Рухи Землі, їх наслідки.

Урок №12

Географічне положення Африки.

Практична робота №2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та з заходу на схід.

Практична робота №3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки. 

Урок №14

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки.

Урок №36

Географічне положення. Історія  відкриття та освоєння Північної Америки.

Практична робота №9. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Північної Америки.

Урок № 58

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів з теми “Євразія”.

Урок 59

Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси.

Spread the love