Атмосфера (від грец. atmos – пара і sphaira- куля) – оболонка Землі, що складається із суміші газів, водяної пари, пилових часток. Атмосфера утримується силою тяжіння Землі та обертається разом з нею.

Суміш газів атмосфери називають повітрям.

Формування атмосфери Землі відбувалося протягом мільйонів років. Первісна атмосфера Землі, яка сформувалася завдяки інтенсивній вулканічній діяльності, приблизно складається з оксиду вуглецю, оксиду сірки, азоту, аміаку та водяної пари. Поява живих організмів, які виробляють кисень обумовила насичення їм атмосфери.

 

 
Клімат, кліматичні пояси, кліматодіаграми.

Spread the love