Природний приріст

 

Природний приріст – різниця між народжуваністю та смертністю. 
Формула для визначення: ПП =(Н – С)/Населення)×1000.

Природний приріст може бути додатним (Н>С), від’ємним (Н<С).

Задача 1

В населеному пункті, де проживає 20.000 жителів, за рік народилось 1500 дітей на 1000 жителів, а померло 1300 осіб за цей же період. 
Розв’язування.

ПП = (1500-1300)/20000)×1000=10 ‰ (проміле).

Відповідь: ПП=10 ‰ (додатнє, а, отже, населення в містечку збільшилось).

 

Spread the love