Тема. Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

Мета: сформувати вміння за статистичними даними визначити показники народжуваності, смертності, природного та механічного руху населення в різних регіонах України; пояснювати демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України.

Хід роботи:

Завдання №1 до практичної роботи №11.

Дайте визначення, що таке природний приріст, механічний рух. Запишіть формулу за якою розраховують природний приріст. Пригадайте, що всі показники природного руху обчислюють для певної території за рік в абсолютних (у тисячах осіб) і відносних ( у розрахунку на 1000 мешканців відповідної території, тобто у проміле – ‰) величинах.

Завдання №2 до практичної роботи №11.

Розв’яжіть задачу: у місті К станом на 1 січня 2017 р. проживає 300 тис. осіб. Природний приріст становить 20 тис. осіб, з яких померло впродовж року 10 тис. осіб. Визначіть абсолютний показник народжуваності та відносний показник природного приросту населення у даному місті.

Завдання №3 до практичної роботи №11.

На початку року кількість населення України становило 42800000 осіб. Визначте, якою вона стане на кінець року, якщо, за цей рік у країні народилося 550000 осіб, померло 665000 осіб, виїхало з країни 20500 осіб, в’їхало до неї 80500 осіб.

Завдання №4 до практичної роботи №11.

Визначте показник природного приросту населення в областях України, якщо відомі показники народжуваності й смертності (див. додаток №5 В.М. Бойко).

Завдання №5 до практичної роботи №11.

Зробіть висновок про те, в яких регіонах України існує депопуляція населення.

Spread the love