Предмет і методи досліджень ФГУ

(Фізичої Географії України)

 Картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

Формування території України

Фізико – географічне положення України (крайні точки,держаний кордон):

Джерела географічної інформації:

Озера та лимани України:

 

Штучні водойми України:

Болота України:

Підземні води України. Забруднення підземних вод:

Чинники грунтоутворення. Властивості грунтів:

Характеристика основних типів грунтів України:

Рослинність України:

Spread the love