Входження системи освіти України у європейський простір активізує питання компетентнісного навчання. Уконценції географічної освіти в основній школі зазначається, що на шляху до формування предметної географічної копетентності необхідно розв’язати одне з найбільш значущих завдань шкільної географії – формування в учнів різнотипних географічних умінь, а саме: інтелектуальних (пізнавальних), навчальних, прикладних, а також умінь географічного моделювання.

У процесі навчання географії має відбуватися поступовий перехід від побутового бачення учнем світу до географічного, а вчитель повинен докладати своїх зусильзадля організації навчально – пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на забезпечення такого переходу.

Тому пропоную типові географічні задачі, які допоможуть учням застосовувати набуті знання на практиці.

  • Формули для розв’язування задач

  • Задачі до теми масштаб

Задача №1

Визначте масштаб глобуса, якщо відстань на ньому між екватором і 10- ю паралеллю становить 2,2 см..

 

Spread the love