Тема: Порівняльна  характеристика промисловості країн  ФРН і Франції, Великої Британії та Італії (за вибором).

Мета: навчитися складати на основі тексту підручника та карт географічного атласу порівняльні характеристики прмисловості країн за визначеним планом; засвоїти план характеристики промисловості країн; удосконалити вміння працювати із джерелами географічної інформації.

Хід роботи:

 

 1. Скласти та заповнити таблицю, використовуючи необхідні карти географічного атласу для 10 класу та текст підручника

таблиця повинна містити такі колонки:

 • план характеристики промисловості країни;
 • країни;
 • висовки про спільні та відмінні риси.
 1. Зробити загальний висновок щодо подібності та відмінності промисловості двох країн. Дайте загальну оцінку івня розвитку промисловості кожної з них..
 2. Позначте на контурних картах способом ареалів по три найбільші промислові райони кожної країни.

План характеристики промисловості країни:

 1. Які корисні копалини видобуваються у країні в достатній для неї мірі?
 2. Які види сировини і палива вона імпортує? Звідки?
 3. Чи добре розвине на електроенергетика? Які типи електростанцій забезпечують виробництво більшої частини електроенергії?
 4. Чи добре розвинена чорна металургія? Назвіть головні промислові центри і вузли.
 5. Оцініть рівень розвитку та особливості кольорової металургії.
 6. Які галузі машинобубування досягли найвищого розвитку? Назвіть найбільші машинобудівні райони.
 7. Які галузі хімічної промисловості найкраще представлені? Назвіть найбільші центри хімічної промисловсті.
 8. Дайте загальну оцінку умов розвитку лісової промисловсті. Визначте її спеціалізацію.
 9. Оцініть рівень розвитку та спеціалізацію легкої промисловості. Назвіть основні райони  її розвитку.
 10. Назвіть провідні галузі харчової промисловості. Оцініть рівень її розвитку.
 11. Назвіть три найважливіші галузі промисловості країни.
 12. Назвіть найбільші промислові райони країни. Укажіть їх розташування.
 13. Перелічіть головні види промислової прдукції, які країни експортує.
Контурна карта Франція
Контурна карта Франція
Контурна карта Німеччина
Контурна карта Німеччина
Контурна карта Італія
Контурна карта Італія
Контурна карта Великобританія
Контурна карта Великобританія
Spread the love